בידור

לרכישת כרטיסים

קומדי בר

יום שישי, 3 מאי בשעה 22:30
לרכישת כרטיסים

קומדי בר

יום שישי, 10 מאי בשעה 22:30
לרכישת כרטיסים

מבשלים זוגיות

יום שישי, 17 מאי בשעה 22:00
לרכישת כרטיסים

קומדי בר

יום שישי, 17 מאי בשעה 22:30
לרכישת כרטיסים

קומדי בר

יום שישי, 24 מאי בשעה 22:30

יוחאי ספונדר

יום שישי, 31 מאי בשעה 22:00

גיורא זינגר

יום שישי, 14 יוני בשעה 22:00
לרכישת כרטיסים

יוחאי ספונדר

יום שישי, 28 יוני בשעה 22:00
לרכישת כרטיסים

שתי פולניות וזהו

יום שבת, 29 יוני בשעה 21:00
לרכישת כרטיסים

עפר שכטר

יום שישי, 5 יולי בשעה 22:00