בידור

לרכישת כרטיסים

יוחאי ספונדר

יום שישי, 30 אוקטובר בשעה 22:00
לרכישת כרטיסים

גיורא זינגר

יום שישי, 13 נובמבר בשעה 22:00
לרכישת כרטיסים

יוחאי ספונדר

יום שישי, 27 נובמבר בשעה 22:00
לרכישת כרטיסים

יונתן ברק

יום שישי, 27 נובמבר בשעה 22:00
לרכישת כרטיסים

יוחאי ספונדר

יום שישי, 25 דצמבר בשעה 22:00
לרכישת כרטיסים

מני מלכה

יום חמישי, 31 דצמבר בשעה 22:00
לרכישת כרטיסים

יונתן ברק

יום שישי, 15.1.21 בשעה 22:00