בידור

לרכישת כרטיסים

קומדי בר

יום שישי, 22 פברואר בשעה 22:30
לרכישת כרטיסים

קומדי בר

יום שישי, 1 מרץ בשעה 22:30
לרכישת כרטיסים

קומדי בר

יום שישי, 8 מרץ בשעה 22:30
לרכישת כרטיסים

רועי לוי

יום שישי, 8 מרץ בשעה 22:30
לרכישת כרטיסים

קובי מימון

יום שישי, 15 מרץ בשעה 22:00

יונתן ברק

יום שישי, 22 מרץ בשעה 22:00
לרכישת כרטיסים

ערן זרחוביץ’

יום שישי, 5 אפריל בשעה 22:00
לרכישת כרטיסים

דודו ארז

יום שני, 8 אפריל בשעה 21:00
לרכישת כרטיסים

שתי פולניות וזהו

יום שבת, 29 יוני בשעה 21:00