בידור

לרכישת כרטיסים

קומדי בר

יום שישי, 22 יוני בשעה 22:30
לרכישת כרטיסים

קובי מימון

יום שישי, 22 יוני בשעה 22:30
לרכישת כרטיסים

קומדי בר

יום שישי, 29 יוני בשעה 22:30
לרכישת כרטיסים

רועי לוי

יום שישי, 13 יולי בשעה 22:30
לרכישת כרטיסים

מבשלים זוגיות

יום שישי, 12 אוקטובר בשעה 21:30