הרצאות

ד"ר חיים שפירא בתיאטרון גבעתיים מפגשים עם אנשים מופלאים

ד”ר חיים שפירא | טברנה יוונית

יום שני, 5 נובמבר בשעה 20:30

על הבמה ומאחוריה | מרים זוהר

יום שבת, 24 נובמבר בשעה 11:00

על הבמה ומאחוריה | ישראל סשה דמידוב

יום שבת, 29 דצמבר בשעה 11:00
ד"ר חיים שפירא בתיאטרון גבעתיים מפגשים עם אנשים מופלאים

ד”ר חיים שפירא | שלווה סטואית

יום שני, 14.1.19 בשעה 20:30

על הבמה ומאחוריה | אודיה קורן

יום שבת, 2.2.19 בשעה 11:00
ד"ר חיים שפירא בתיאטרון גבעתיים מפגשים עם אנשים מופלאים

ד”ר חיים שפירא | כ(ק)ישורי חיים

יום שני, 18.2.19 בשעה 20:30

על הבמה ומאחוריה | גדי יגיל

יום שבת, 16.3.19 בשעה 11:00 - 17:00
ד"ר חיים שפירא בתיאטרון גבעתיים מפגשים עם אנשים מופלאים

ד”ר חיים שפירא | חיים כאפוריזם

יום שני, 25.3.19 בשעה 20:30