fbpx

משמרי הפרלמנט העירקי | הצגה

יום שלישי, 24 במאי

בשעה 20:00

אולם אריה אליאס

"משמרי הפרלמנט העיראקי"           

בחסות התיאטרון העממי של "משמרי השפה העיראקית"                        

ההצגה מבוססת על מפגש ושיח יום יומי של גימלאים/ות בגינת העיר. נוסטלגיה של זכרונות על עיראק ותרבותה ועל המפגש עם התרבות הישראלית ומוסדותיה בימי העלייה הגדולה.

ההצגה רצופה בהומור ומצבים קומיים וגם מעט רגעי עצב, קטעי שירה  לרוב וסוף מפתיע. 

רוב ההצגה בשפה עיראקית עסיסית, מוחרזת ומתובלת באמרי שפר ופתגמים עתיקים ויפים.  גם בינו לבינה לא חסר.

בחלקה השני של ההצגה יופיע ענדליב (הזמיר) השירה העיראקית 

לרכישת כרטיסים

יום שלישי, 24 במאי

בשעה 20:00

© 2019 תיאטרון גבעתיים. All rights reserved.
האתר עוצב ונבנה על ידי ZOE Media