תיאטרון

לרכישת כרטיסים

חוטים שקופים

יום שלישי, 30 אוקטובר בשעה 20:30

סדרת תיאטרון | אבודים ביונקרס

יום שני, 12 נובמבר בשעה 20:30

סדרת תיאטרון | אבודים ביונקרס

יום שלישי, 13 נובמבר בשעה 20:30
איסמעיליה - סדרת תיאטרון גבעתיים

סדרת תיאטרון | איסמעיליה

יום שני, 7.1.19 בשעה 20:30
איסמעיליה - סדרת תיאטרון גבעתיים

סדרת תיאטרון | איסמעיליה

יום שלישי, 8.1.19 בשעה 20:30

סדרת תיאטרון | סימני דרך

יום שני, 4.3.19 בשעה 20:30

סדרת תיאטרון | סימני דרך

יום שלישי, 5.3.19 בשעה 20:30

סדרת תיאטרון | מר גרין

יום שני, 1.4.19 בשעה 20:30

סדרת תיאטרון | מר גרין

יום שלישי, 2.4.19 בשעה 20:30